הבנת הדו"חות הכספיים של רואה החשבון

אז קיבלת דו"ח רווח והפסד מרואה החשבון,
ובשורה התחתונה כתוב:
רווח נקי: 100,000 ₪.
יש לך מושג מה זה אומר?

דבר אחד אני יכולה לומר לך בוודאות –
לא הכנסת הביתה 100,000 ₪ בשנה!

רווח נקי בדו"ח רואה החשבון אלה ההכנסות של העסק שלך, בניכוי ההוצאות המוכרות. ומסתבר שיש הרבה הוצאות שלא מוכרות.
מה זאת אומרת לא מוכרות? למי הן לא מוכרות?
הן לא מוכרות למס הכנסה כהוצאות.
לפעמים הן מוכרות בחלקן (הוצאות רכב), לפעמים הן כלל לא מוכרות (החזר הלוואות), ולפעמים הן מוכרות לאורך תקופה מסוימת (השקעות בעסק).

הנה כמה דוגמאות למה שהדו"ח לא כולל:
-את החזר ההלוואה שלקחת בעסק
-את כל הוצאות הרכב שלך
-את הביטוח לאומי ששילמת
-את מס ההכנסה ששילמת
-את הפנסיה שהפרשת כל השנה
-את המחשב שקנית השנה
-ועוד…

רוצה לדעת כמה הכנסת הביתה (במונחי כסף)?
עליך להחסיר את כל הסעיפים הכתובים למעלה מהרווח הנקי המופיע בדו"ח של הרו"ח שלך.
אז כמה נשאר לך?

כתיבת תגובה