העסק ארוג בחיי

להיות בעלת עסק זה 24/7.
אני לא יודעת מה סיפרו לך.
אבל כשיש לך עסק, העסק הוא את, ואת העסק.
העסק שלי כל הזמן בראש שלי,
ואני כל הזמן חושבת איך לפתח אותו.
ואני לא מפסיקה להיות בעלת עסק כשהילדים חוזרים הביתה.
העסק נוכח, הוא בן בית.
ולא משנה מה גודל העסק שלך.
ולא משנה אם יש לך או אין לך עובדים.

אני לא מחפשת לאזן בין העסק ובין החיים האישיים שלי.
אני מחפשת לשלב ביניהם.
כי כדי לאזן אני צריכה לבחור, ואני בחרתי בשניהם.

העסק שלי, הוא חלק ממני, ממי שאני.
בדיוק כמו כל הדברים האחרים המרכיבים את חיי.

איך את משלבת בין העסק ובין הדברים האחרים בחייך?

כתיבת תגובה