כך תחשבו את נקודת האיזון בעסק – גרפמידע

אין מספר חשוב יותר להכיר בעסק שלך יותר מנקודת האיזון.
ישנם עסקים שכל הזמן מתמקדים במכירות שלהם, שזה מאוד חשוב, אבל אין דרך טובה יותר להגדיל את רווחיות העסק יותר מהתמקדות בנקודת האיזון.

נקודת האיזון של עסק היא הנקודה בה המכירות שלו מכסות בדיוק את ההוצאות.

כדי לחשב את נקודת האיזון במונחי יחידות, אנחנו צריכים לדעת 3 משתנים:
הוצאות קבועות – אלה הוצאות שאינן תלויות בכמה אנחנו מייצרים. כמו שכ"ד, חשמל, רואה חשבון, שיווק וכדומה.
הוצאות משתנות – הוצאות התלויות בכמות היחידות שאנחנו מייצרים. כמו חומרי גלם, אריזות.
מחיר מכירה של המוצר.

כדי לחשב את נקודת האיזון עלינו לחלק את ההוצאות הקבועות של העסק בהפרש בין מחיר היחידה וההוצאות המשתנות.

שימו לב שבנוסחא זו, ההוצאות הקבועות הן כל ההוצאות של החברה, בעוד המחיר וההוצאות המשתנות הם במונחי יחידות. המחיר לכל יחידת מוצר שנמכרת.
המכנה (ההפרש בין המחיר ובין ההוצאות המשתנות) נקרא "תרומה". אחרי ההוצאות המשתנות של היחידות שיוצרו ונמכרו, התרומה היא מה שנשאר כדי לשלם את כל ההוצאות הקבועות של העסק.

גרפמידע-חישוב נקודת איזון

**דוגמא**

חברת "ספירולינה" מייצרת מחברות ספירלה. היא חישבה שיש לה הוצאות קבועות של 60,000 ₪ בשנה עבור שכר, שכ"ד, שיווק ופרסום, רכבים, ומסים.

ההוצאות המשתנות שלהם הקשורות בייצור המחברות כוללות חומרי גלם, שכר עבודה של עובדי ייצור, עמלות מכירה ועמלות כרטיסי אשראי. ההוצאות המשתנות עומדות על 5 ₪ ליחידה, והמחברת נמכרת ב-25 ₪ ליחידה.

בהינתן המידע הזה, ניתן לחשב את נקודת האיזון כ-3,000 יחידות, או 75,000 ₪ בשנה.
בכמות הזו, העסק מאוזן. לא מרוויח ולא מפסיד.
מכאן ניתן לצאת למגוון ניתוחים נוספים. לדוגמא, לחשב את כמות היחידות שעלינו לייצר כדי להרוויח סכום מסויים.

עכשיו תורכם ליישם את הנוסחא בעסק שלכם. כמה מוצרים עליכם למכור כדי להיות מאוזנים?
ותחשבו טוב, האם באמת כללתם את כל ההוצאות הקבועות והמשתנות בעסק שלכם?

בהצלחה.

כתיבת תגובה