מה המכירות של העסק שלך?

כשבעל עסק מתקשר אליי בפעם הראשונה,
אחת השאלות הראשונות שאני שואלת היא:
"מה מחזור המכירות השנתי של העסק שלך?"
ואני מקבלת תשובות כמו:
"זה תלוי"
"הרואה חשבון עדיין לא שלח לי את הדו"ח"
"החודש נכנס לי לחשבון X ₪"
הכנים שביניהם פשוט אומרים: "אני לא יודע".
אני תמיד נדהמת לגלות שבעלי עסקים לא יודעים בשלוף כמה הם מוכרים!

קודם כל –
מחזור מכירות זה כמה מוצרים/שירותים רכשו מכם במונחי כסף.
וכדי לדעת כמה זה, יש לסכום את סך החשבוניות (חשבוניות מס לעוסק מורשה, או קבלות לעוסק פטור) שהעסק הוציא בזמן נתון.
ניתן לראות את הסכום גם בדו"ח הרווח והפסד שרואה החשבון מכין.
ניתן לבקש מרואה החשבון את דו"ח הרווח וההפסד של העסק לכל תקופה שהיא ואפילו בחתך לחודשים.

אז מה מחזור המכירות של העסק שלך?

כתיבת תגובה